معاهده شیکاگو يا امنیت هوانوردی غیرنظامی / وقتی آمریکا پایبند معاهدات منعقد‌ شده در خاک خود، نیست!

«معاهده هوانوردی بین المللی کشوری» که در هفتم دسامبر سال ۱۹۴۴ امضا شده است، ابزار قانونی بنیادینی است که با لحاظ کردن هوانوردی بین المللی غیرنظامی، حاکم بر حقوق و مسئولیت‌های دولت‌ها است. این معاهده در بخش دوم، در بردارنده اساسنامه سازمان هوانوردی بین المللی کشوری (ایکائو) است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.