۳ هزار اشتغال مستقیم در خراسان رضوی، ثمره فعالیت حوزه حمل و نقل و ترانزیت

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد گفت: ۲۵۰ شرکت حمل و نقل بین المللی با ظرفیت ۳ هزار اشتغال مستقیم در خراسان رضوی فعال هستند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.