دوستان روزهای سخت در اندیشه بروزرسانی توافقات بلند مدت

مسکو – ایرنا – وزیران امور خارجه ایران و روسیه در دیدار خود در مسکو، از تمدید معاهده روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه قراردادی که 20 سال ازعمر آن می گذرد حمایت کردند توافقی که از نظر صاحبنظران اجرای آن بر روابط دوجانبه و سطح همکاریهای دو کشور با وجود فشارهای آمریکا تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.