گواهینامه بین المللی بدون مراجعه حضوری صادر می شود

تهران – ایرنا- مدیرعامل کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی گفت: برای جلوگیری از شیوع کرونا، با ایجاد تسهیلات مختلف و در کم‌ترین زمان و بدون مراجعه حضوری صدور سند مالکیت، گواهینامه و اسنادی که امکان صادر شدن آن‌ها وجود داشت، از طریق سایت کانون صورت می‌گیرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.