تعریض محور آستارا – اردبیل

آستارا- محور آستارا به اردبیل با ارزیابی‌های زیست محیطی و با کمترین میزان تخریب منابع طبیعی، جهت تسهیل تردد در حال تعریض است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.