ایران جعبه سیاه هواپیمای اوکراین را همراه با یک قاضی ‘به فرانسه فرستاد’

وزارت امور خارجه ایران از فرستادن جعبه سیاه هواپیمای اوکراین به فرانسه خبر داده است. ایران شش ماه از فرستادن جعبه سیاه این هواپیما که با موشک سپاه سقوط کرد، خودداری کرده بود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.