عزم هند و روسیه برای توسعه ترانزیت کالایی با ایران

تهران- ایرنا- به رغم تهدیدهای آمریکا جهت اعمال تحریم‌های جدید علیه کشورهایی که روابط تجاری خود را با ایران ادامه می‌دهند، دهلی‌نو و مسکو همچنان مصمم به توسعه همکاری‌های تجاری خود با ایران از جمله ترانزیت کالایی با ایران هستند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.