۶۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در آستانه ورشکستگی هستند

سمساریلر گفت: بیش از ۶۰۰ شرکت حمل و نقل بین المللی در آستانه ورشکستگی هستند و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نیست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.