لزوم توسعه مجتمع‌های ایستگاهی برای تامین منابع مالی مترو

رئیس شورای شهر تهران در جلسه بازدید از تونل توسعه شمالی خطوط ۷ و ۱۰ با اشاره به فرصت های گسترده سرمایه گذاری در مسیر توسعه خط ۱۰ تاکید کرد: در حال حاضر ۲ روش تامین مالی سرمایه گذاری مجتمع های ایستگاهی و نیز به کارگیری تبصره TOD بهترین روش تامین منابع مالی برای توسعه خطوط مترو است که با جمع آوری نقدینگی سرگردان به کاهش تورم در کشور نیز کمک می‌کند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.