بررسی شخصیت حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال

نهاد «عمومی غیر دولتی»، «غیر دولتی»، «غیر دولتی مستقل» و … از جمله عناوینی است که اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را وارد فاز تازه‌ای کرده است و ایرادات فیفا را در پی داشته است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.