مقام آمریکایی از شرکت در تحقیقات در زمینه «هواپیمای اوکراینی» خبر داد

سخنگوی سازمان ایمنی حمل و نقل غیرنظامی آمریکا از تداوم حضور نمایندگانی از سوی این سازمان به عنوان کشور سازنده هواپیما، در تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی خبر داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.