مجوز پرواز دوباره آمریکا به هواپیمای بوئینگ ۷۳۷

سازمان حمل و نقل هوایی فدرال آمریکا به هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مجوز پرواز داد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.