شرکت‌‌های حمل‌ و نقل قربانی قاچاق می‌شوند/ استاندار به موضوع توقفات مرز دوغارون ورود کند

رئیس کمیسیون حمل ‌و نقل و ترانزیت اتاق مشهد با انتقاد از بعضی نگاه‌های غلط در این حوزه گفت: شرکت‌های حمل‌ونقلی هم قربانی قاچاق می‌شوند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.