چرا شهرداری تهران برای کارمندانش گوشی ۱۶ میلیون تومانی خرید؟

معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران درباره خرید گوشی ۱۶ میلیون تومانی برای کارمندان‌ مرکز ارتباطات و هدیه آن واکنش نشان داد و گفت: گوشی ها شماره اموال دارد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.