بررسی مشکلات و چالش های مرز بین المللی شلمچه

در نشستی مشکلات و چالش های مرز بین المللی شلمچه برای اربعین سال جاری بررسی شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.