طرح جامع ایستگاه راه آهن اینچه برون تصویب شد

بندرترکمن- مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ از تصویب طرح جامع ایستگاه اینچه برون خبرداد و گفت: هم اکنون پیگیر ابلاغ این طرح هستیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.