درخواست شرکت‌های حمل و نقل خراسان رضوی برای بازنگری در ممنوعیت ترانزیت سوخت

شرکت‌های حمل و نقل خراسان رضوی بازنگری در ممنوعیت ترانزیت سوخت را خواستار شدند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.