علت آتش سوزی های اخیر فرودگاه امام چیست؟

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) مدیران کل حراست و ایمنی این فرودگاه را مسئول بررسی علل آتش سوزی های اخیر تعیین کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.