وضعیت نابسامان شقوق حمل و نقل در کشور

سمساریلر گفت: در سایه عدم نظارت و تجمیع دو وزارت خانه راه و مسکن، شقوق حمل و نقلی با مشکلات بسیار زیادی رو به رو شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.