دلایل تفاوت رنگ در پاسپورت‌ها

انتخاب رنگ جلد پاسپورت یک کشور توسط مقامات همان کشور انجام می شود و معمولاً علتی برای انتخاب رنگ پاسپورت وجود دارد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.