وسعت ضربه کرونا به اقتصاد قابل ارزیابی نیست

صندوق بین المللی پول با انتشار پستی اعلام کرد: بدون داشتن داده های قابل اطمینان، سیاستگذاران نمی توانند وسعت ضربه پاندمی به مردم و اقتصاد را ارزیابی کنند ضمن اینکه نظارت درست بر احیا نیز از توان آنان خارج است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.