راهی جز مقابله مردانه در شرایط تحریم نداریم

قم – معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: با وجود همه توطئه‌های دشمنان، تصمیمات خوبی برای مدیریت کشور گرفته شد و در شرایط تحریمی راهی جز مقابله مردانه نیست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.