نوسازی ناوگان برون شهری

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از متقاضیان ورود خودروهای باری سنگین خواست در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir)در بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت نام بعمل آورد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.