برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای تکمیل و افتتاح بزرگترین آزادراه کشور

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای تکمیل و افتتاح بزرگترین آزادراه کشورجلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تکمیل و افتتاح بزرگترین آزادراه کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و دستاندرکاران ساخت این آزادراه برگزار شد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.