ضرورت اخذ روادید قزاقستان برای رانندگان حمل و نقل بین المللی گلستان

رئیس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی خواست برای حمل و جابه جایی محمولات به کشور قزاقستان حتما برای رانندگان تحت پوشش روادید اخذ کنند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.