نمایشگاه حمل و نقل ریلی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می‌شود

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران ضمن رد ادعای شرکت راه آهن مبنی بر عدم برپایی نمایشگاه حمل و نقل ریلی۹۹ اعلام کرد: تصمیم گیری درخصوص برگزاری این رویداد از اختیارات راه آهن خارج است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.