نمایشگاه حمل و نقل ریلی 99 برگزار می‌شود

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران تصمیم گیری در حوزه برگزاری نمایشگاه ها را صرفا در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: تمامی رویدادهای تقویم نمایشگاهی 99 برگزار می شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.