حناچی: ساخت و سازها به معنای شهر فروشی نیست

تهران- ایرنا- شهردار تهران با بیان اینکه می توان شهر را با ساختن اداره کرد اعلام کرد: نباید خارج از برنامه تراکم فروخته شود، شهرداری در دوره مدیریت جدید تلاش کرده هم طبق برنامه تراکم بفروشد و هم آن را به قیمت واقعی و نه به نصف قیمت و ارزان ارائه دهد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.