پیشنهاد تاسیس نهادی بین المللی بین شوراهای کلانشهرهای جهان

یک عضو شورای شهر تهران پیشنهاد بررسی امکان تاسیس نهادی بین المللی بین شوراهای کلانشهرهای جهان را مطرح کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.