تکمیل ۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در اصفهان/کاهش مدت توقف بار و مسافر با دو خطه شدن راه آهن استان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از تکمیل و بهره برداری ۱۲۳ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی- جنوبی و شرقی-غربی به عنوان مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان خبر داد و گفت: ظرفیت پارکینگ هواپیما در فرودگاه اصفهان دو برابر شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.