این تصمیمات عجیب شورای شهر؛از تردد بر اساس کدملی تا توقف مصوبات

شورای شهر تهران در مقابله با بحران بیماری کرونا، توان تصمیم گیری شفاف خود را از دست داده و بدون آنکه تصمیمی واقعی بگیرد، فقط به توصیه و هشدار بسنده کرده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.