آسفالت‌های سال ۹۹ تبریز، عمر ۱۰ ساله خواهد داشت

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با وجود قول‌های داده‌شده و کیفیت‌ آسفالت تولیدی در صورت رعایت زیرسازی‌، عمر آسفالت‌های پخش‌ شده در سال ۹۹ حداقل بیش از ۱۰ سال خواهد بود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.