برای عبور از بحران کرونا اختیارات ویژه می‌خواهیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نیاز به اختیاراتی داریم تا در سال جهش تولید بتوانیم دوباره این صنعت را پویا کنیم.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.