فارن پالیسی: کرونا نظم جهانی را تغییر نخواهد داد

نشریه فارن پالیسی در گزارشی پیش بینی کرد بعید است همه گیری ویروس کرونا به تغییر در نظم ژئوپولیتیکی دنیا منجر شود.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.