پس از کرونا با سه واقعیت موازی مواجه‌ایم

“تاثیر و قدرت حاکمیت” و “خودیاری” و خوداتکایی دولت ها که مد نظر واقع گرایان است، خواه و ناخواه مورد توجه همه کشورها و دولت‌ها قرار خواهد گرفت و تجربه بحران کرونا بین الملل گرایان را نیز متقاعد خواهد کرد که برقراری یک حکومت یا ساز و کار تمام عیار جهانی با وجود ضرورتش، انتظاری زودرس است و هنوز دولت-ملت ها محور اصلی سیاست جهانی هستند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.