پروازهای بین المللی برقرار هستند؟

فارس به نقل از سخنگوی سازمان هواپیمایی نوشت: شرکت‌ها این پروازها را با نگاه صرفه اقتصادی انجام نمی‌دهند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.