آخرین وضعیت دانشگاههای ایران در رتبه بندی شانگهای

وضعیت دانشگاه های کشور در آینه نظام بین المللی رتبه بندی در سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که ۳۲ دانشگاه کشور در رتبه بندی جهانی شانگهای حضور پر رنگی داشتند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.