اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران اصلاح شد

هیأت وزیران با هدف ارتقای کارآمدی بخش آب کشور، اعمال سیاست های منسجم و یکپارچه برای هدایت و راهبری صنعت آب، اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب را اصلاح کرد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.