کاهش عجیب مسافران حمل و نقل عمومی پایتخت

حمل و نقل عمومی پایتخت با کاهش ۸۰ درصدی مسافر مواجه شده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.