تعطیلی حمل و نقل عمومی و بوستان‌ها صرفا در اختیار شهرداری تهران نیست

تعطیلی بوستان‌ها و حمل و نقل عمومی در شهر تهران گرچه در اختیارات شهرداری تهران نیست اما، این نهاد همه پیشنهادها مبنی بر محدودیت و یا تعطیلی در این بخش‌ها را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارایه کرده است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.