شیوع کرونا، خسارت‌های سنگینی را به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی تحمیل کرده است

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: شیوع کرونا خسارت سنگینی را به شرکت‌های حمل و نقل بین المللی تحمیل کرده است و با تداوم روند موجود،بر حجم آن افزوده خواهد شد،دولت برای حمایت از این بخش، اقدامات موثری را رقم بزند.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.