تخریب‌های اقتصادی کرونا به روایت صندوق بین‌المللی پول

تهران- ایرنا- خسارت‌های اقتصادی ویروس کرونا با هیچ بحران دیگری قابل مقایسه نیست.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.