اقدامات دولت برای ناوگان حمل و نقل عمومی

پاسخ وزارت کشور به تذکر مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در خصوص “لزوم اجرای قانون هوای پاک در خصوص افزایش و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری”:
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.