پرداخت معوق Demurrage

پرداخت معوق Demurrage

پرداخت معوق Demurrage

پرداخت معوق Demurrage هزینه‌های اضافی که به علت تأخیر در تخلیه کانتینرها یا سوخت نشدن کشتی از جانب صاحب کالا پرداخت می‌شود. در صنعت حمل و نقل بین‌المللی، مسئله‌ای که به طور متناوب بر سر روند حمل و نقل کالاها به وجود می‌آید، مسئله تأخیر در تخلیه کانتینرها یا سوخت نشدن کشتی است. این تأخیرها می‌توانند به علت مشکلات فنی در کشتی، تأخیر در امور گمرکی، اختلاف در زمان تحویل کانتینرها و یا دلایل دیگری رخ دهند. هزینه‌های اضافی که به علت این تأخیرها باید پرداخت شود، با نام “Demurrage” (پرداخت معوق) شناخته می‌شوند.

پرداخت معوق Demurrage یکی از مفاهیم مهم در حوزه حمل و نقل بین‌المللی است. در واقع، این مفهوم به معنای هزینه‌هایی است که به علت تأخیر در تخلیه کانتینرها یا سوخت نشدن کشتی از جانب صاحب کالا، باید پرداخت شود. این هزینه‌ها به صورت روزانه محاسبه می‌شوند و تا زمانی که تخلیه کامل کانتینرها یا رفع مشکلات کشتی انجام نشود، ادامه خواهند داشت.

اصلی‌ترین عاملی که باعث بروز هزینه Demurrage می‌شود، تأخیر در تخلیه کانتینرها است. این تأخیرها معمولاً به دلیل عدم آمادگی محل تخلیه، عدم توانایی در تخلیه سریع و به موقع کانتینرها، یا عدم هماهنگی مناسب بین سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در زمینه حمل و نقل بین‌المللی رخ می‌دهند. هر چقدر که تأخیر در تخلیه بیشتر باشد، هزینه Demurrage نیز بیشتر خواهد بود.

علاوه بر تأخیر در تخلیه کانتینرها، سوخت نشدن کشتی نیز می‌تواند باعث بروز هزینه Demurrage شود. در صورتی که کشتی به دلایل فنی نتواند به طور منظم سوخت بگیرد و استفاده از سوخت ذخیره شده را برای ادامه سفر استفاده کند، صاحب کالا می‌بایست هزینه‌های اضافی را جهت پوشش هزینه سوخت نشدن کشتی پرداخت کند.

تأخیر در تخلیه کانتینرها یا سوخت نشدن کشتی می‌تواند برای صاحب کالا هزینه‌های عظیمی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، در انتخاب شرکت حمل و نقل بین‌المللی، لازم است دقت و هوشمندی به کار گرفته شود تا این هزینه‌ها کاهش یابند یا به حداقل برسند.

در نهایت، هزینه Demurrage یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت حمل و نقل بین‌المللی است. صاحبان کالا باید در نظر داشته باشند که در صورتی که تخلیه کانتینرها به موقع صورت نگیرد یا کشتی به دلایل فنی نتواند به طور منظم سوخت بگیرد، هزینه‌های اضافی را باید پرداخت کنند. بنابراین، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مناسب با شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی می‌تواند کمک بزرگی در کاهش هزینه‌های Demurrage و بهبود روند حمل و نقل کالاها داشته باشد.

نظرات برای این پست بسته شده است.