کارکنان مترو در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند

نایب رییس هیات مدیر ه و مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، گفت: در شرایط فعلی مهم ترین دغدغه های ما در باره وضعیت سلامت کارکنان متروی تهران در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون پرسنل است.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.