ششمین و هفتمین قطار باری ترکیه در راه چین

دو قطار باری صادراتی از ترکیه به چین، با 41 واگن از استان کوجا‌ائلی روز سه شنبه به حرکت خواهند افتاد.
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.